Nederlands Deutsch

Consistentie

Naast de kleur is de consistentie van ontlasting een goede parameter van de staat van het spijsverteringskanaal en mogelijke aandoeningen.

De consistentie van de ontlasting wordt voor een groot gedeelte door bacteriën bepaald. Methaanproducerende bacteriën, zoals Methanobrevibacter smithii, leiden eerder tot een vaste consistentie, doordat methaan een remmende werking heeft op de peristaltiek van het colon, met obstipatie tot gevolg. Bij een overwicht aan Bacteroides is de consistentie van de ontlasting eerder zacht, doordat deze de peristaltiek stimuleren.