Nederlands Deutsch

Firmicutes

De Firmicutes vormen een stam van bacteriën, met merendeels grampositieve soorten. Veel Firmicutes produceren endosporen die bestand zijn tegen extreme omstandigheden. Firmicutes worden traditioneel ingedeeld in Clostridia (anaeroob), Bacilli (facultatief anaeroob) en Mollicutes.

Tezamen met de Bacteroides vormen Firmicutes het grootste deel van de menselijke darmbioom. Na het zevende levensjaar is de verhouding tussen Bacteroides en Firmicutes relatief stabiel, terwijl een verstoring mogelijk bijdraagt ​​aan het metabool syndroom zoals obesitas en diabetes type 2. Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met grote individuele variatie, is bekend dat de niveaus van deze twee dominante bacteriële groepen dramatisch veranderen met het ouder worden. Er is aangetoond dat de Firmicutes/Bacteroidetes-ratio afneemt van ongeveer 10,9 bij volwassenen van middelbare leeftijd tot 0,6 bij ouderen. Deze dramatische verschuiving is één van de weinige leeftijdgerelateerde veranderingen in de darmbiota die consistent is geweest in waarnemend onderzoek bij mensen en sommige onderzoekers opperen dat het mogelijk een parameter kan zijn bij de beoordeling van de gezondheid van de darmbiota.