Nederlands Deutsch

Pro-insuline intact

De bepaling van pro-insuline intact geeft de status weer van de productie van pro-insuline in de bètacellen van de pancreas. Hier wordt pro-insuline door enzymatische splitsing van het C-peptide omgezet in insuline. Vervolgens wordt actieve insuline aan het bloed afgegeven. Bij gezonde personen worden slechts kleine hoeveelheden van het intacte pro-insuline in het bloed aangetroffen.