Nederlands Deutsch

Overige gisten

Overige gisten staat voor de bepaling van gisten die niet op naam zijn gebracht, maar wel zijn aangetoond in het monster.