Nederlands Deutsch

Hematocriet (Ht)

Een maat voor de hoeveelheid rode bloedcellen (erytrocyten) in verhouding met de rest van het bloed. Er kan meer zuurstof worden vervoerd bij een hoger aantal erytrocyten.