Nederlands Deutsch

Anti-Tg (Thyreoglobulineantistoffen)

Het eiwit thyreoglobuline (Tg) is een krachtig auto-antigen en het is verantwoordelijk voor de productie en opslag van schildklierhormonen. Daarnaast zijn het antistoffen die voor kunnen komen bij auto-immuunziekten van de schildklier zoals ziekte van Hashimoto (hypothyreoïdie) en ziekte van Graves/Basedow (hyperthyreoïdie).