Nederlands Deutsch

SHBG

Sex Hormone Bindend Globuline (SHBG) is een eiwit (globuline) dat door de lever wordt geproduceerd en in staat is om testosteron en oestradiol sterk aan zich te binden. SHBG transporteert vervolgens deze hormonen in een inactieve vorm via het bloed door het lichaam. Testosteron remt de productie van SHBG terwijl oestradiol juist de productie stimuleert.

Mannen maken vooral testosteron aan in de teelballen (testes) en maar weinig oestradiol. Vrouwen maken vooral oestradiol aan in de eierstokken (ovaria) en een beetje testosteron in de ovaria en in de bijnier. Verandering van de hoeveelheid SHBG heeft invloed op de hoeveelheid testosteron dat vrij beschikbaar is. Normaal is in mannen ca. 50% en in vrouwen ca. 75% van het testosteron gebonden aan SHBG. De overige 50% respectievelijk 25% is zwak gebonden aan een ander bloedeiwit, albumine of ongebonden (vrij). Deze laatste twee vormen zijn de bioactieve (snel beschikbare) vormen.

NB. Er is bij deze parameter een analytische verstoring mogelijk bij hoog gedoseerde suppletie met biotine. Hierdoor kan er een vals-negatief of vals-positief optreden. Daarom geldt het volgende advies:
Bij inname van > 5 mg biotine per dag, moet dit 8 uur voor de bloedafname worden gestaakt.
Bij inname van > 100 mg biotine per dag, moet dit minstens 5 dagen voor de bloedafname worden gestaakt.