Nederlands Deutsch

Tin - Sn

Tin is van belang bij de opbouw van eiwitten in het lichaam. De precieze functie bij de mens is nog niet duidelijk.

Bronnen

Het komt voor in graanproducten en vlees.