Nederlands Deutsch

Gelatinase

Virulentie is het vermogen van een micro-organisme om te wedijveren met de omgevende darmbiota, weefsel te beschadigen en/of de verdedigingsmechanismen van de gastheer te weerstaan. Virulente factoren zijn enzymen afgescheiden door micro-organismen die ervoor zorgen dat het micro-organisme ziekteverwekkend wordt voor de mens.

Deze virulente factor is een enzym van onder andere Pseudomonas aeruginosa. Het breekt de structuur van eiwitten af. Hierdoor kunnen diverse weefsels, zoals kraakbeen, bot, bindweefsel, tight junctions en spieren worden aangetast. Micro-organismen kunnen zich daardoor sneller verplaatsen. Omdat ook de tight junctions in het darmepitheel kunnen worden aangetast, is er een kans op een verhoogde permeabiliteit (Leaky Gut Syndroom).