Nederlands Deutsch

4-MeOe1

Bij de afbraak van de 3 soorten oestrogenen (oestradiol, oestriol en oestron) ontstaan diverse afbraakproducten, zogenaamde oestrogeenmetabolieten. Sommige metabolieten hebben een zeer zwakke oestrogeenwerking en zelfs een kankerbeschermende werking. Andere metabolieten hebben een zeer sterke oestrogeenwerking en vergroten de kans op borstkanker door hun groeibevorderende en DNA-beschadigende werking.

4-methoxy-oestron is een niet-actieve oestrogeenmetaboliet. Deze metaboliet kan wel een oestrogeenreceptor bezetten en verhindert daarmee dat de actieve metabolieten zorgen voor celdeling.