Nederlands Deutsch

Glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR)

De glomerulaire filtratiesnelheid (Glomerular filtration rate - GFR) is de belangrijkste factor voor het inschatten van de nierfunctie. De GFR is het totale volume van voorurine dat in een gedefinieerde tijdseenheid gefilterd wordt door alle glomeruli van beide nieren en dit geeft aan met welke snelheid de nieren het bloed filteren op afvalstoffen. Bij mensen met een normale bloeddruk is dat ongeveer 0,12 liter per minuut oftewel ca. 170 liter per dag. Voor de test wordt de hoeveelheid van creatinine in het bloed bepaald. De nieren zorgen ervoor dat dit stofje wordt uitgeplast. Dit wordt ook wel de ‘klaring’ van creatinine door de nieren genoemd. Hoe lager het gehalte creatinine, hoe beter de nier werkt. Fysiologisch daalt de GFR met de leeftijd, pathologisch bij verschillende nierziektes.