Nederlands Deutsch

Endolimax nana

Van de zogenaamde niet-pathogene darmprotozoa behoort Endolimax nana tot de minst goed beschreven. De meeste gegevens over E. nana zijn afkomstig uit algemene onderzoeken van darmparasieten in geselecteerde cohorten en meestal bij afwezigheid van enige specifieke focus op Endolimax. Endolimax wordt overgedragen via fecaal-orale besmetting van voedsel of water. Endolimax-cysten zijn waargenomen in drinkwater uit diepe putten, op rauw geconsumeerde groenten en op bankbiljetten.