Nederlands Deutsch

Monocyten

Zijn een type leukocyt en hebben een soortgelijke afweerfunctie als de neutrofielen, maar hebben tevens een geheugenfunctie. Hierdoor presenteren ze pathogenen (ziekteverwekkers) aan de T-lymfocyten en leiden zo tot een specifieke afweer.