Nederlands Deutsch

Parabacteroides spp.

Bacteroides (en de verwante Parabacteroides spp.) zijn de overheersende bacteriën in het open-end kweeksysteem van het menselijke darmkanaal, zoals blijkt uit hun prevalentie in het product van dit kweeksysteem, feces. Er wordt aangenomen dat deze twee geslachten de belangrijkste groepen bacteriën vormen die het menselijk lichaam bewonen. Ze vormen het grootste deel van de gastro-intestinale (GI) microbiota. Onderzoek wijst uit dat bij patiënten met functionele obstipatie de soorten Bacteroides ovatusBacteroides fragilisBifidobacterium longum en Parabacteroides overvloediger aanwezig waren, terwijl Alistipes finegoldii waren verminderd bij personen met functionele obstipatie vergeleken met de controlegroep.