Nederlands Deutsch

Haemolysine

Virulentie is het vermogen van een micro-organisme om te wedijveren met de omgevende darmbiota, weefsel te beschadigen en/of de verdedigingsmechanismen van de gastheer te weerstaan. Virulente factoren zijn enzymen afgescheiden door micro-organismen die ervoor zorgen dat het micro-organisme ziekteverwekkend wordt voor de mens.

Deze virulente factor is een enzym van onder andere de groep A Streptococcen, S. aureus, Vibrio species, E. coli, Salmonella enterica, Shigella flexneri en Klebsiella species. Het zorgt ervoor dat er meer ijzer wordt verbruikt en breekt rode bloedcellen af, dit proces heet hemolyse. Dit veroorzaakt bloedarmoede en daarmee een verlaagde afweer. De zuurstofvoorziening van met name de perifere weefsels vermindert. Ook kunnen door hemolyse verschillende stadia van functieverlies optreden.