Nederlands Deutsch

Streptococcus spp.

Streptococcus spp. en verwante bacteriën vormen een grote groep organismen die worden geassocieerd met intramammaire infecties van runderen (IMI). Sommigen van hen zijn de bekende mastitis pathogenen Streptococcus uberis en Streptococcus agalactiae.

Streptococcus thermophiles
Streptococcus thermophilus ook bekend als Streptococcus salivarius subsp. thermophilus is een grampositieve bacterie en een fermentatieve, facultatieve anaerobe bacterie van de viridansgroep. Het is ook geclassificeerd als een melkzuurbacterie. S. thermophilus wordt aangetroffen in gefermenteerde melkproducten en wordt over het algemeen gebruikt bij de productie van yoghurt, naast Lactobacillus delbrueckii, subsp. bulgaricus.