Nederlands Deutsch

Boterzuur/butyraat

Dit is een korteketenvetzuur die wordt gevormd door microbiële fermentatie van vezels door het darmbioom. Boterzuur levert 80% van de energietoevoer van colonocyten (darmwandcellen), maar is ook verantwoordelijk voor 30% van de energiebalans van de het lichaam. Butyraat stimuleert daarnaast de vorming van slijm en de synthese van tight-junction-eiwitten. Dit zorgt voor stabilisatie van de intrinsieke darmbarrière en biedt bescherming tegen verhoogde mucosale permeabiliteit (Leaky Gut). Verder reguleert butyraat immunologische functies, wat met name ontstekingsremmende effecten biedt.