Nederlands Deutsch

Beryllium

Beryllium is één van de meest giftige chemicaliën en komt van nature in kleine hoeveelheden in het milieu voor. Het is een metaal dat met name gevaarlijk is bij inademing.

Blootstelling

Beryllium komt in de lucht, het water en de bodem terecht als gevolg van natuurlijke processen en menselijke activiteiten zoals de productie van metaal en de verbranding van kool en olie.

Bronnen

Tabaksrook, luchtvervuiling (steenkool en fossiele brandstoffen), gebitsprotheses, electronica, glas- en kunsstofproductie, vulkanisch as, meststoffen.