Nederlands Deutsch

Cholinesterase

Pseudocholinesterase, ook wel acylcholinesterase of cholinesterase II genoemd, is een enzym dat wordt aangemaakt in de lever en bijdraagt tot de afbraak van acetylcholine en bepaalde medicijnen en een goed functionerend zenuwstelsel. Zo kan een lage beschikbaarheid van dit enzym leiden tot een vertraagde afbraak van spierverslappende medicijnen, waardoor deze veel langer werken dan verwacht. Een verlaagde enzymactiviteit kan een aanwijzing zijn voor een vergiftiging met bestrijdingsmiddelen, die eveneens leidt tot een verlaagde activiteit van cholinesterase in de hersenen (cholinesterase I). De bepaling van het gehalte cholinesterase in serum is een test van de leverfunctie (eiwitaanmaak). Organische neurotoxinen zoals insecticiden en zenuwgassen remmen de activiteit van cholinesterase.