Nederlands Deutsch

Zirkonium

In de natuur komt zirkonium niet in vrije vorm voor. De belangrijkste bron voor commerciële winning is het mineraal zirkoon dat in grote hoeveelheden wordt aangetroffen in de aardbodem van Australië, Brazilië, India, Rusland en de Verenigde Staten. Vaak is zirkonium een bijproduct van de winning van de titaniummineralen. Metallisch zirkonium heeft vrijwel geen invloed op het menselijk lichaam en is daardoor onschadelijk. Dat geldt niet voor de meeste zirkoniumverbindingen, hoewel de giftigheid daarvan vaak minimaal is.

Bronnen

Kernenergie, ruimtevaart, keramiekproductie, glas, porselein, verfpigmenten, tandprotheses, waterafstotende stoffen, huidzalven en antiperspirant.