Nederlands Deutsch

Methylhistamine

Dit is een metaboliet (afbraakproduct) van histamine en wordt gebruikt in een screening op mastocytose, een aandoeningen rond systemische mestcelactivatie zoals anafylaxie en andere vormen van systemische allergische reacties.
De bepaling van methylhistamine is bijzonder nuttig als het fecale histamine normaal scoort, maar er duidelijk sprake is van histamineachtige klachten. Het gaat dan meer om een histamineproblematiek binnen het lichaam dan in de darmen.