Nederlands Deutsch

Blastocystis species

Blastocystis spp. (voorheen Blastocystis hominis) is een zeer veel voorkomende darmparasiet die zowel bij mens als dier kan voorkomen. Parasieten hebben een gastheer (mens of dier) nodig om te kunnen overleven. De Blastocystis spp. is een parasiet die leeft in de darminhoud.