Nederlands Deutsch

Enterobacteriaceae (vaginaal bioom)

De groep Enterobacteriaceae bestaat uit gramnegatieve bacteriespecies. De familie Enterobacteriaceae is bijzonder groot en veruit de meeste soorten enterobacteriën zijn vaste bewoners van ons maagdarmkanaal. Zij spelen een rol in de voedselvertering en vitamineproductie. Deels zijn het commensale darmbewoners maar ook bekende ziekteverwekkers vallen binnen de groep EnterobacteriaceaeEnterobacteriaceae zijn geen onderdeel van de vaginale biota en onderzoek wijst uit dat vaginale infecties met deze bacteriesoort een rol spelen bij persisterende of intermitterende urineweginfecties.