Nederlands Deutsch

Pseudobutyrivibrio spp.

Pseudobutyrivibrio is een gramnegatief, anaëroob bacterieel geslacht uit de familie van Lachnospiraceae. Onderzoek toont aan dat patiënten met Sjögrensyndroom een grotere relatieve hoeveelheid hadden van PseudobutyrivibrioEscherichia/ShigellaBlautia en Streptococcus, terwijl de relatieve hoeveelheid BacteroidesParabacteroidesFaecalibacterium en Prevotella was verminderd in vergelijking met de controlegroep. De ernst van oculaire en systemische Sjögrensyndroom-ziekten was omgekeerd evenredig met de microbiële diversiteit. Deze bevindingen suggereren dat Sjögrensyndroom wordt gekenmerkt door een dysbiotisch intestinaal microbioom, dat wordt aangedreven door een relatief laag aandeel van commensale bacteriën en een relatief hoog aandeel van potentieel pathogene geslachten die wordt geassocieerd met slechtere oculaire slijmvliesaandoeningen in een muismodel van Sjögrensyndroom en bij Sjögrenpatiënten.