Nederlands Deutsch

Co-enzym Q10

Co-enzym Q10 (CoQ10) is een antioxidant die het lichaam van nature aanmaakt. Lichaamscellen gebruiken CoQ10 voor groei en onderhoud.

Het niveau van CoQ10 in het lichaam daalt met de leeftijd. Het CoQ10-niveau blijkt ook lager te zijn bij mensen met bepaalde aandoeningen, zoals hartaandoeningen en bij mensen die cholesterolverlagende medicijnen slikken (statines).

CoQ10 komt voor in vlees, vis en noten. De hoeveelheid CoQ10 in deze voedingsbronnen is echter niet genoeg om het CoQ10-niveau in het lichaam significant te verhogen.

Onderzoek naar het gebruik van CoQ10 voor specifieke aandoeningen en activiteiten toont aan:

    Hartaandoeningen; Het is aangetoond dat CoQ10 de symptomen van congestief hartfalen verbetert. CoQ10 zou tevens kunnen helpen de bloeddruk te verlagen. Sommige onderzoeken suggereren dat CoQ10, in combinatie met andere voedingsstoffen, het herstel kan bevorderen bij mensen die een bypass- of hartklepoperatie hebben ondergaan.

    Diabetes; Hoewel er meer studies nodig zijn, suggereert onderzoek dat CoQ10 kan helpen bij het verlagen van het LDL-cholesterolgehalte (low-density lipoprotein) en het totale cholesterolgehalte bij mensen met diabetes, waarmee het risico op hartaandoeningen wordt verlaagd.

    Statine-geïnduceerde myopathie; Sommige onderzoeken suggereren dat CoQ10 zou kunnen helpen om de spierzwakte en -pijn te verlichten die soms geassocieerd worden met het nemen van statines.

    Migraine; Sommige onderzoeken suggereren dat CoQ10 de frequentie van deze hoofdpijn zou kunnen verminderen.

    Fysieke prestaties; Omdat CoQ10 betrokken is bij de energieproductie, wordt aangenomen dat dit supplement fysieke prestaties zou kunnen verbeteren. Onderzoek op dit gebied heeft echter nog geen eenduidig resultaat opgeleverd.

Co-enzym Q10 (cholesterol gecorrigeerd)

Co-enzym Q10 komt voor in alle membranen en wordt vervoerd door verschillende cholesterolcomponenten in de bloedbaan, waaronder lipoproteïne met lage dichtheid (LDL) en lipoproteïne met hoge dichtheid (HDL). Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de hoeveelheid Co-enzym Q10, wordt de totale hoeveelheid gecorrigeerd voor de hoeveelheid cholesterol.