Nederlands Deutsch

Cystatine C

Cystatine C is een eiwit dat als afvalstof door alle kernhoudende cellen wordt geproduceerd (in tegenstelling tot creatinine dat alleen door spiercellen wordt geproduceerd) en is een maat voor nieraandoeningen. Dit eiwit wordt door de nieren ongehinderd glomerulair gefiltreerd en vervolgens tubulair teruggeresorbeerd en aldaar volledig afgebroken. In tegenstelling tot creatinine vindt er geen tubulaire secretie van cystatine C plaats, waardoor de bepaling van cystatine C gevoeliger is voor acute en chronische nierfunctiestoornissen dan de hoeveelheid creatinine. Daarnaast biedt het een goed alternatief voor het inschatten van de glomulaire filtratiesnelheid (GFR) bij verdenking op nierinsufficiëntie.