Nederlands Deutsch

Enterococcus spp.

Enterococcus is een groot geslacht van melkzuurbacteriën van de phylum Firmicutes. Twee soorten zijn gemeenschappelijke commensale organismen in de darmen van mensen: E. faecalis (90–95%) en E. faecium (5-10%). Enterococcen vormen een belangrijk onderdeel van het (slijmvlies)immuunsysteem.
Enterococci behoren tot de normale darmflora, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden een infectie en daarmee klinische ziekteverschijnselen veroorzaken. De belangrijkste door Enterococcen veroorzaakte ziektebeelden zijn urineweginfecties, sepsis en endocarditis, wondinfecties, infecties in buik en bekken, meningitis en luchtweginfecties.