Nederlands Deutsch

Entamoeba coli

Entamoeba coli is een niet-pathogene species van Entamoeba die vaak voorkomt als een commensaal parasiet in het menselijke maagdarmkanaal. E. coli (niet te verwarren met de bacterie Escherichia coli) is belangrijk in de geneeskunde omdat het bij microscopisch onderzoek van gekleurde ontlastingsmonsters verward kan worden met de pathogene Entamoeba histolytica.
De aanwezigheid van E. coli is op zichzelf geen reden om een ​​behandeling te zoeken, aangezien het als onschadelijk wordt beschouwd. Wanneer een persoon echter besmet raakt met deze goedaardige Entamoeba, kunnen er ook andere pathogene organismen zijn geïntroduceerd en deze andere pathogenen kunnen een infectie of ziekte veroorzaken.