Nederlands Deutsch

Leukocyten

Dit zijn witte bloedcellen die met name betrokken zijn bij het afweersysteem. Bij een Klein bloedbeeld wordt het totaal van het aantal witte bloedcellen weergegeven. Bij een Groot bloedbeeld wordt het aantal witte bloedcellen uitgesplitst en een differentiatie gemaakt; alle soorten leukocyten (B-lymfocyten, T-lymfocyten, monocyten, granulocyten (neutrofielen, basofielen en eosinofielen)) worden onder de microscoop bekeken en apart geteld.