Nederlands Deutsch

Klein bloedbeeld

Voor o.a. de nierenscreening en de bepaling van losse mineralen (ijzer, natrium, fosfor, kalium, calcium of magnesium) is een klein bloedbeeld noodzakelijk.

Deze bestaat uit de volgende parameters:

Leukocyten

Erytrocyten

Hb (Hemoglobine)

Ht (Hematocriet)

MCV (Mean Corpuscular Volume)

MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)

Trombocyten

RDW (Relative Distribution Width)

MPV (Mean Platelet Volume)