Nederlands Deutsch

Groot bloedbeeld

Een compleet of volledig bloedbeeld is één van de meest gebruikte bloedonderzoeken en is een zeer gangbare bepaling van een aantal parameters in het bloed, die een indruk geven van de algemene gezondheid van de cliënt:

Hb (Hemoglobine)

Ht (Hematocriet)

MCV (Mean Corpuscular Volume)

MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)

MPV (Mean Platelet Volume)

RDW (Relative Distribution Width)

Basofielen

Eosinofielen

Erytrocyten

Leukocyten

Lymfocyten

Monocyten

Neutrofielen

Trombocyten

Voorbeelduitslag

Groot bloedbeeld