Nederlands Deutsch

Candida spp.

Candida is een geslacht van gisten en is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van schimmelinfecties. Vele soorten zijn onschadelijke commensalen of endosymbionten in het darmbioom. Wanneer slijmvliesbarrières echter worden verstoord of het immuunsysteem in gevaar wordt gebracht, kunnen ze binnendringen en ziekten veroorzaken; een opportunistische infectie. Candida bevindt zich op de meeste slijmvliesoppervlakken en voornamelijk in het maagdarmkanaal, samen met de huid. C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis en C. glabrata zijn samen verantwoordelijk voor 50-90% van alle gevallen van candidiasis bij mensen.

Systemische infecties van de bloedbaan en belangrijke organen (candidemie of invasieve candidiasis), met name bij patiënten met een aangetast immuunsysteem (immuunsysteem), treffen jaarlijks meer dan 90.000 mensen in de VS.
Antibiotica bevorderen schimmelinfecties, waaronder gastro-intestinale (GI) candida-overgroei en penetratie van het GI-slijmvlies. Hoewel vrouwen gevoeliger zijn voor genitale schimmelinfecties, kunnen mannen ook worden geïnfecteerd. Bepaalde factoren zoals langdurig gebruik van antibiotica, verhogen het risico voor zowel mannen als vrouwen. Mensen met diabetes of de immuungecompromitteerde, zoals mensen met een HIV-besmetting, zijn gevoeliger voor schimmelinfecties.

Candida albicans

Candida albicans is een opportunistisch pathogeen gist die een veel voorkomend lid is van het darmbioom. Het kan ook buiten het menselijk lichaam overleven. Het wordt gedetecteerd in het maagdarmkanaal en de mond bij 40-60% van gezonde volwassenen. Het is meestal een commensaal organisme, maar het kan pathogeen worden bij immuungecompromitteerde individuen onder verschillende omstandigheden. Candida albicans is de meest geïsoleerde soort en één van de weinige soorten van het geslacht Candida die bij overgroei infecties (candidiasis of spruw) veroorzaakt bij mensen en andere dieren.
C.albicans is de meest voorkomende schimmelsoort die wordt geïsoleerd uit biofilms die zijn gevormd op (permanente) geïmplanteerde medische hulpmiddelen of op menselijk weefsel. Het komt vaak voor als een oppervlakkige infectie op slijmvliezen in de mond of vagina. Ongeveer 75% van vrouwen zal eens in hun leven last hebben van vulvovaginale candidiasis en ongeveer 90% van deze infecties wordt veroorzaakt door C. albicans.

Candida glabrata

Candida is een geslacht van gisten die van nature in en op het lichaam leven. Het wordt meestal in kleine hoeveelheden aangetroffen in de mond en darmen en op de huid. Normaal veroorzaakt Candida geen problemen, maar in sommige gevallen kan het tot infectie leiden. Candida glabrata is misschien wel de tweede of derde meest voorkomende candidasoort, waarvan de prevalentie sinds de jaren negentig groeit.

Candida glabrata is doorgaans goed onder controle te houden of ongevaarlijk bij gezonde mensen. Maar het kan een probleem worden bij mensen met een onderdrukt immuunsysteem. Dit omvat bijvoorbeeld mensen die leven met HIV, mensen die kankerbehandelingen ondergaan en mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.

Candida glabrata-infecties komen het meeste voor op:

  • urinewegen, die van de urethra naar de blaas en de nieren loopt
  • de geslachtsdelen
  • de mond
  • de bloedbaan, in het geval van specifieke risicogroepen

Candida glabrata heeft ook een hoge weerstand tegen sommige antischimmelmiddelen, waardoor het moeilijk te behandelen kan zijn.

Candida krusei

Candida krusei is een gistsoort die geen sporen produceert. C. krusei wordt beschouwd als een relatief ongebruikelijke, opkomende opportunistische menselijke ziekteverwekker die voornamelijk immuungecompromitteerde patiënten infecteert, vooral degenen die een vorm van leukemie of andere tekortkomingen in witte bloedcellen hebben. C. krusei wordt wereldwijd erkend omdat het een multiresistente ziekteverwekker is vanwege zijn vermogen om zich snel aan te passen aan antischimmelbehandelingen en zijn complexe gevoeligheidsprofiel. C. krusei wordt het vaakst aangetroffen in het menselijke microbioom bij immuungecompromitteerde patiënten, in sommige voedingsmiddelen, en het wordt op grote schaal gebruikt bij de productie van chocolade uit West-Afrikaanse cacaobonen.

C.krusei induceert Candidiasis, een infectie veroorzaakt door een Candida soort. In tegenstelling tot andere Candidiasis-inducerende soorten (zoals C. albicans ), heeft C. krusei een tot viervoudig verhoogde affiniteit voor acryloppervlakken dan epitheelceloppervlakken, deze omvatten katheteroppervlakken, die de steriliteit van kathethers in gevaar kan brengen.

Candida parapsilosis

Candida parapsilosis is een schimmelsoort die verantwoordelijk is voor verschillende ziektetoestanden bij mensen. Van de vele microben die op mensenhanden worden aangetroffen, is C. parapsilosis een van de meest voorkomende schimmelsoorten. Het is bekend dat deze soort sepsis veroorzaakt bij mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem, pasgeborenen, intensive care-patiënten, mensen met geïmplanteerde apparaten en personen die onlangs een gastro-intestinale operatie hebben ondergaan. Onderzoekers hebben ontdekt dat maar liefst acht tot vijftien procent van alle infecties die door patiënten in ziekenhuizen worden opgelopen, worden toegeschreven aan C. parapsilosis. Vanwege het gebrek aan reguliere kennis over de virulentiemechanismen van dit taxon is de behandeling moeilijk en niet altijd effectief.

C.parapsilosis is een pathogene schimmel die gemakkelijk wordt verspreid binnen vatbare populaties van mensen en dieren. De schimmel veroorzaakt sepsis, endocarditis, endoftalmitis, fungemia, peritonitis en artritis bij mensen. Het wordt meestal aangetroffen op protheses, katheters en andere medische hulpmiddelen die worden aangeraakt door gezondheidswerkers. De virulentie van C. parapsilosis wordt verhoogd door zijn vermogen om biofilms te vormen op deze medische hulpmiddelen en te groeien door langdurige gehechtheid. Bovendien kan de schimmel zich gemakkelijk verspreiden van zorgverlener op patiënt als de handen niet grondig worden gewassen voordat er contact wordt opgenomen.

In het lichaam koloniseert C. parapsilosis rond het geïmplanteerde apparaat en hecht zich aan nabijgelegen slijmvliesoppervlakken. De productie van biofilm dient als bescherming en maakt de microbe resistent tegen schimmeldodende medicijnen. Dit maakt het voor natuurlijke immuuncellen moeilijk om de schimmel te bestrijden, omdat ze zich niet kunnen hechten aan het gladde oppervlak van de biofilm. Zo is C. parapsilosis uiteindelijk verantwoordelijk voor het veroorzaken van post-operatieve complicaties en vroegtijdig overlijden in gevoelige bevolkingsgroepen. De populatie die het meeste risico loopt om een ​​infectie op te lopen, zijn neonatale patiënten, intensive care-patiënten en immuungecompromitteerde patiënten. In tegenstelling tot andere Candida-soorten, zoals C. albicans, is C. parapsilosisis geen obligaat pathogeen en veroorzaakt alleen candidiasis bij deze specifieke populaties.

Candida tropicalis

In tropische landen is Candia tropicalis een van de meest voorkomende kolonisatoren en ziekteverwekkers bij de mens. Candida tropicalis wordt vooral aangetroffen op de menselijke huid, in het maagdarmkanaal en ook in het urogenitale stelsel van vrouwen. Het kan worden overgedragen tussen gezondheidswerkers en patiënten, vooral in omgevingen zoals ziekenhuizen. C. tropicalis kan tot 24 uur overleven en daarom via handcontact worden overgedragen C. tropicalis is de op één na meest virulente Candida-soort, die een aanzienlijke invloed kan hebben door zich te verspreiden door de verzwakte gastheer en het immuunsysteem en maagdarmkanaal binnen 30 minuten na inoculatie te bezetten.

C.tropicalis is een normale flora die bij ongeveer 10% van de patiënten op de huid en nagels wordt aangetroffen. Oppervlakkige en gelokaliseerde slijmvliesinfecties worden meestal met een hogere risicofactor gerapporteerd wanneer ze worden gecombineerd met andere ziekten die bij een patiënt worden aangetroffen. Patiënten met C. tropicalis-infecties worden ook gezien met een kunstgebit, HIV-infectie of bestraling voor maligniteiten. De impact van candidiasis, infecties veroorzaakt door C. tropicalis, is wereldwijd toegenomen. C. tropicalis is virulent vanwege zijn vermogen om biofilm te produceren, lytische enzymen af ​​te scheiden, zich te hechten aan epitheel- en endotheelcellen en de overgang van knop naar hyfen te ondergaan.

Bij een infectie in het slijmvlies veroorzaakt Candida tropicalis mogelijk orofaryngeale candidiasis, hoekige cheilitis, balanoposthitis, spruw en vulvovaginale candidiasis. Hoewel voorzien van afweermechanismen in de mondholte zoals epitheelcellen, speeksel, speeksel-immunoglobine (IgA), lysozym, lactoferrine, histidinerijk polypeptide en lactoperoxidase om de overgroei van C. tropicalis te onderdrukken, wordt van C. tropicalis gerapporteerd dat het aanvullende producten afscheidt die bij voorkeur kunnen worden gericht op T-cel-deficiënte gastheren.