Nederlands Deutsch

Anti-Müller-Hormoon (AMH)

Het Anti-Müller Hormoon (AMH) is een glycoproteïne dat een cruciale rol speelt in de voortplanting. Het wordt geproduceerd door de eierstokken bij vrouwen en in de testikels bij mannen. AMH speelt een belangrijke rol in de seksuele differentiatie tijdens de embryonale ontwikkeling bij mannen en heeft verschillende functies in de reproductieve gezondheid bij vrouwen.

Functie

Bij mannen:

  • Embryonale ontwikkeling: In de foetale periode remt AMH de ontwikkeling van de Müllerse kanalen, die anders zouden uitgroeien tot vrouwelijke interne geslachtsorganen (bijv. eileiders, baarmoeder). Dit leidt tot de regressie van deze structuren in het mannelijk embryo.

Bij vrouwen:

  • Follikelontwikkeling: AMH wordt geproduceerd door de pre-antrale en kleine antrale follikels in de eierstokken en speelt een rol bij de regulatie van de groei van de eicellen en de selectie van de dominante follikel tijdens de menstruatiecyclus.
  • Ovariële reserve: De AMH-niveaus correleren sterk met de ovariële reserve, ofwel het aantal beschikbare eicellen in de eierstokken. Dit is een indicator van vruchtbaarheid en kan worden gebruikt om de respons op vruchtbaarheidsbehandelingen te voorspellen.

Diagnostisch Gebruik van AMH

  1. Vruchtbaarheidsbeoordeling: AMH wordt gebruikt om de ovariële reserve te beoordelen en kan helpen bij het voorspellen van de respons op vruchtbaarheidsbehandelingen zoals in-vitrofertilisatie (IVF).
  1. Diagnose van PCOS: Hoge AMH-waarden kunnen een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van PCOS, hoewel ze niet op zichzelf diagnostisch zijn.
  1. Monitoring van granulosaceltumoren: AMH-niveaus kunnen worden gebruikt om de aanwezigheid en progressie van granulosaceltumoren in de eierstokken te volgen.
  1. Evaluatie van menopauze: Lage AMH-waarden kunnen wijzen op naderende menopauze en helpen bij de evaluatie van klachten die verband houden met de menopauze.