Nederlands Deutsch

2-MeOe1

Bij de afbraak van de 3 soorten oestrogenen (oestradiol, oestriol en oestron) ontstaan diverse afbraakproducten, zogenaamde oestrogeenmetabolieten, zodat het hormoon kan worden uitgescheiden via urine en ontlasting. Sommige metabolieten hebben een zeer zwakke oestrogeenwerking en zelfs een kankerbeschermende werking. Andere metabolieten hebben een zeer sterke oestrogeenwerking en vergroten de kans op borstkanker door hun groeibevorderende en DNA-beschadigende werking.
2-methoxy-oestron is een niet-actieve oestrogeenmetaboliet. Deze metaboliet kan wel een oestrogeenreceptor bezetten en verhindert daarmee dat de actieve metabolieten zorgen voor celdeling.

Interpretatie onderzoeksresultaat

Verhoogde waarde

Een verhoogde waarde van 2-methoxy-oestron heeft een mild beschermend effect.

Lage waarde

Een verlaagde waarde van 2-methoxy-oestron geeft aan dat weinig oestrogeen aanwezig is of dat de afbraak van oestrogeen niet goed verloopt. 2-MeOe1 heeft een beschermende werking welke bij een lage waarde dus is verminderd.