Nederlands Deutsch

Lachnospira spp.

Lachnospiraceae zijn een familie van anaërobe bacteriën die verschillende plantaardige polysachariden fermenteren tot korte-keten-vetzuren (butyraat, acetaat) en alcoholen (ethanol). Deze bacteriën behoren tot de meest voorkomende taxa in de pens en de menselijke darmflora. Soorten van deze familie kunnen door boterzuur te produceren beschermen tegen darmkanker. Er is vastgesteld dat Lachnospiraceae spp. diabetes veroorzaakt bij kiemvrije muizen.