Nederlands Deutsch

Schildklierdiagnostiek

De schildklier produceert hormonen die belangrijk zijn voor diverse functies van het lichaam. De hormonen die de schildklier maakt, zijn de schildklierhormonen T4 (thyroxine of tetrajoodthyroxine) en T3 (trijoodthyroxine).

T3 en T4 werken binnen het gehele lichaam. De schildklier scheidt voornamelijk T4 af. Dit wordt in de organen (voornamelijk de lever en nieren) omgezet in het meer actieve T3.

Daarnaast produceert de schildklier calcitonine. Calcitonine werkt samen met parathormoon, een hormoon dat door de bijschildklieren wordt geproduceerd. Samen dragen zij bij aan het calciumevenwicht in het lichaam. Calcitonine remt de afbraak van botweefsel.

Via bloedserum wordt de waarde bepaald van de schildklierhormonen TSH, fT4, fT3 en rT3. Ook kan de waarde van de antistoffen anti-TPO, anti-Tg en TSH-receptorantistoffen worden bepaald.