Nederlands Deutsch

Anti-Tg (Thyreoglobulineantistoffen)

Antistoffen die voor kunnen komen bij auto-immuunziekten van de schildklier zoals ziekte van Hashimoto (hypothyreoïdie) en ziekte van Graves (hyperthyreoïdie).