Nederlands Deutsch

Preventief onderzoek darmpoliepen

Dit programma bestaat uit een combinatie van onderzoeken die preventief toegepast kunnen worden bij mensen die tot de risicogroep voor colorectaal kanker behoren of bij mensen waarbij een vermoeden bestaat dat ze een colorectale tumor hebben. Bij afwijkende waarden is een colonoscopie aan te bevelen.

De volgende parameters worden getest: Tumor M2-PK, calprotectine, hemoglobine en hemoglobine-haptoglobinecomplex.