Nederlands Deutsch

Calprotectine

Een ontstekingsremmend eiwit dat vrijkomt wanneer bepaalde witte bloedcellen (neutrofiele granulocyten) sterven. Het bindt calcium en zink. Bovendien deactiveert het de microbiële enzymen waardoor de antibacteriële werking tegen schadelijke micro-organismen wordt onderdrukt. Bij chronische darmontstekingsziekten (IBD), zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, hopen zich grote hoeveelheden witte bloedcellen op in de darmwand. De gemeten hoeveelheid calprotectine in de ontlasting komt overeen met het aantal ontstekingscellen in het maagdarmkanaal en kan dus gebruikt worden als maat voor de ernst van de ontsteking.

Referentiewaarden

Calprotectine         Referentiewaarde

Therapeutische waarde

 

Max.

 

Max.

Eenheid

< 90 dagen

< 345

 

< 330

µg/g Kreatinine

< 180 dagen

< 278

< 260

µg/g Kreatinine

tot 1 jaar

< 183

< 170

µg/g Kreatinine

tot 4 jaar

< 75

< 60

µg/g Kreatinine

> 4 jaar

< 50

< 40

µg/g Kreatinine

Interpretatie onderzoeksresultaat

Verhoogde waarde

Dit wijst op (acute) ontstekingsreacties in het maagdarmkanaal.
NB: Bij meer chronische reacties zal de waarde van calprotectine dalen en dan dus mogelijk een vals-negatief beeld geven.

Zinvolle aanvullende diagnostiek:
-PMN elastase
-Preventief onderzoek darmpoliepen

Lage waarde

Een lage waarde van calprotectine wijst op de afwezigheid van acute ontstekingen.