Nederlands Deutsch

Gamma-globuline

(Immuunglobulines IgM, IgG, IgA, IgE, IgD) is een bestanddeel van de verschillende elektroforesefracties. Dit zijn groepen van eiwitten (alfa-globulinen, bèta-globulinen, gamma-globulinen en albumine) die voorkomen in het bloedplasma.