Nederlands Deutsch

Spoorelementen/mineraalstoffenscreening

Indicatie

Bepaling van het gehalte van verschillende micronutriënten en algemene bloedwaarden.