Nederlands Deutsch

PMN Elastase

Ons lichaam reageert met een inflammatoire reactie als pathogenen het lichaam binnendringen of als er sprake is van weefselbeschadiging. Polymorphonucleaire (PMN) (neutrofiele) granulo­cyten zijn leukocyten die hierbij een belangrijke rol spelen als eerste beschermcellen van lichaamsweefsels. Ze kunnen lichaamsvreemde substanties fagocyteren en vernietigen. Ze maken daarbij gebruik van proteïnasen; eiwitsplitsende enzymen.

Indicatie

Drie belangrijke serine-proteïnasen zijn polymorphonucleair elastase (PMN Elastase), proteïnase 3 en cathepsine G. Deze zijn opgeslagen in de granules van de granulocyten en komen vrij in hun actieve vorm gedurende de stimulatie van de granulocyten tijdens ontstekingsprocessen. Ze dragen zodoende bij aan de regulatie van ontstekings- en immuunreacties. Ze spelen ook een rol bij niet-infectieuze inflammatoire ziekten.

PMN Elastase wordt als biochemische parameter gebruikt voor de pathologische stimulatie van granulocyten. Een verhoogde waarde wijst op een (chronische) ontsteking. Ook bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, is een verhoogde waarde van PMN Elastase zichtbaar.

Dit onderzoek is ook zeer geschikt om te contoleren of een lopende therapie nog stabiel is bij cliënten met een reeds vastgestelde chronische aandoening. De onderzoeken naar lactoferrine en PMN Elastase bevestigen elkaar. PMN Elastase wordt bepaald uit feces.

Voorbeelduitslag

PMN Elastase