Nederlands Deutsch

Mycologie (gisten en schimmels)

Bij deze test vindt kwantitatieve detectie plaats van de verschillende, in de feces (mogelijk) aanwezige gisten en schimmels.

Indicatie

Deze test is geïndiceerd bij symptomen die kunnen wijzen op aandoeningen van het maagdarmkanaal en daarvan afgeleide immunologische aandoeningen.

Verhoogde hoeveelheden gisten en/of schimmels in de darmen zijn altijd een teken van een intestinale dysbiose. De test geeft echter geen uitsluitsel over de vraag of de aanwezigheid van de gedetecteerde gisten en schimmels de oorzaak of het gevolg van de aandoening zijn.