Nederlands Deutsch

Helicobacter pylori

Bijna de helft van de wereldbevolking is besmet met de bacterie Helicobacter pylori. Deze bacterie verhoogt de productie van reactieve zuurstof- (ROS) en stikstofspecies (RNS) in de menselijke maag. Dit heeft invloed op het ontstaan van (chronische) gastritis en de ontwikkeling van maagzweren en maagcarcinomen.

Behalve met invasieve gastroscopie kan de H. pylori ook immunologisch, serologisch en met behulp van een waterstofademanalyse gedetecteerd worden. In het RP Analytic onderzoek wordt immunologisch getest. Met behulp van de zogenaamde ELISA-methode worden antigene determinanten van de bacterie aangetoond in feces.

Indicatie

Hoewel ROS en RNS vooral door de neutrofiele gastheercellen worden geproduceerd, produceert de Helicobacter pylori zelf waterstofperoxide. Bovendien induceert het cytotoxine van de H. pylori de productie van ROS door de epitheelcellen van de maag. Hierdoor kan DNA-schade ontstaan waardoor een maagcarcinoom zich kan gaan ontwikkelen. Gesuggereerd wordt dat deze bacterie de cellulaire immuniteit remt. De aantasting van de maag is gecorreleerd met de populatiedichtheid van de bacterie in de maag.

Er is een verband gevonden tussen H. pylori-infectie en ijzergebreksanemie, die bekend staat als een risicofactor voor een verminderde cognitieve ontwikkeling. Muhsen et al. vonden inderdaad significant lagere IQ-scores bij geïnfecteerde kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar uit relatief hogere sociaaleconomische milieus. Meerdere studies zijn nodig om deze bevindingen te bevestigen. Er is aangetoond dat κ-caseïne in moedermelk de bacterie tegenwerkt.

Voorbeelduitslag

Helicobacter pylori