Nederlands Deutsch

Firmicuten/Bacteroidetes-ratio

Meerdere onderzoeken wijzen op de correlatie tussen het lichaamsgewicht en de Firmicuten/Bacteroidetes-Ratio. Hoe lager het aandeel Firmicuten en hoe groter het aandeel Bacteroidetes, des te lager het lichaamsgewicht.