Nederlands Deutsch

Firmicutes/Bacteroidetes-ratio

Meerdere onderzoeken wijzen op de correlatie tussen het lichaamsgewicht en de Firmicutes/Bacteroidetes-ratio. Hoe lager het aandeel Firmicutes en hoe groter het aandeel Bacteroidetes, des te lager het lichaamsgewicht. Firmicutes-stammen kunnen door afbraak van onverteerde voedselbestanddelen aan het menselijk lichaam kortketenige koolhydraten en vetzuren als aanvullende energiebron leveren. Een verhoogde waarde van het aantal Firmicutes leidt tot een gewichtstoename, zeker wanneer tevens de Bacteroidetes verlaagd zijn.