Nederlands Deutsch

Ferritine

Ferritine is een eiwit dat vooral in de lever en in het beenmerg aanwezig is en dat wordt gebruikt om ijzer op te slaan. Het eiwit wordt door bijna alle cellen geproduceerd en komt ook voor in bacteriƫn, planten en dieren. Bij de mens dient het eiwit als een buffer tegen ijzergebrek en ijzerstapeling.

Het meeste ferritine wordt gevonden in de cellen, maar kleine hoeveelheden worden uitgescheiden in het serum. Ook daar functioneert het als een transporteiwit voor ijzer. De hoeveelheid ferritine in bloed is een maat voor de hoeveelheid ferritine (en dus de hoeveelheid ijzer) in de lever en het beenmerg.
Hierdoor wordt het vaak gebruikt om de diagnose bloedarmoede (anemie) te stellen.

Indicatie

Verhoogde ferritinewaarden wijzen op:

  • Ontstekingsprocessen (ferritine is een acutefase-eiwit)
  • Leverziekte
  • Auto-immuunziekte
  • Teveel ijzer in het lichaam (hemochromatose)
  • Alcoholische leverziekte
  • Meerdere bloedtransfusies

Verlaagde ferritinewaarden wijzen op:

  • IJzergebrekanemie
  • Zware menstruele bloedingen
  • Verminderde opname van ijzer
  • Langdurige bloedingen in het spijsverteringskanaal

Aanvullend onderzoek

Om te bepalen of de gevonden verhoging van ferritine het gevolg is van een ontstekingsproces, kan hsCRP worden aangevraagd.

Voorbeelduitslag

Ferritine

Referentiewaarde

Ferritine