Nederlands Deutsch

Diamine oxidase

Diamine oxidase (DAO) is een koperhoudend enzym dat histamine kan afbreken. Histamine is een biochemische stof (biogene amine), die betrokken is bij verscheidene fysiologische processen en die voorkomt in voeding. Gezonde mensen kunnen histamine uit voeding snel omzetten door amine oxidase. DAO is hiervoor het belangrijkste enzym. Extracellulair, metaboliseert DAO histamine uit voeding en histamine die is vrijgekomen uit mestcellen en/of granulocyten bij IgE-gemedieerde allergische reacties. Intracellulair wordt histamine omgezet door Histamine-N-methyltransferase.

Histamine-intolerantie wordt vaak uitsluitend op basis van subjectieve rapportage van de symptomen gediagnosticeerd in plaats van het volgen van systematische diagnostische procedures die gebaseerd zijn op objectieve parameters. Door middel van bloedonderzoek kan de hoeveelheid DAO in serum bepaald worden. Met deze test kan objectief gemeten worden of de histamine-intolerantie veroorzaakt wordt door een verlaagde DAO-activiteit.

Indicatie

Een verminderde histamine-afbraak door een verlaagde DAO-activiteit, resulteert in een teveel aan histamine, dat kan leiden tot verschillende symptomen die lijken op een allergische reactie. De inname van histaminerijk voedsel, alcohol en medicijnen die hista­mine vrijmaken of die DAO blokkeren, kunnen leiden tot diarree, hoofdpijn, loopneus, blozen, huidproblemen, ademhalingsproblemen (astma), hartritmestoornissen, lage bloeddruk en zelfs een anafylactische shock. De symptomen kunnen worden verminderd door een hista­minevrij dieet en het gebruik van antihistaminica.

Echter, vanwege de uiteenlopende symp­tomen wordt het bestaan van een histamine-intolerantie onderschat. Bij mensen met bovengenoemde symptomen en een negatieve diagnose voor allergie├źn en darmstoornissen, moet rekening worden gehouden met een histamine-intolerantie als onderliggend pathologisch mechanisme.

Voorbeelduitslag

Diamine oxidase

Referentiewaarde