Nederlands Deutsch

Bacteriele kolonisatie van de dunne darm (SIBO)

Indicatie: Detectie stofwisselingsstoornis, functionele stoornis en dysbiose van de dunne darm.

Deze zogenoemde UriColourtest, is gebaseerd op een kleurreactie tussen de stoffen Indican en Skatol in urine en een mengsel van salpeterzuur. Bij deze test ontstaan verschillende eenduidige kleurreacties in ringvorm. De ringvormige kleuring kan wijzen op een beginnende stofwisselingsstoornis of een functionele stoornis. Deze test is bijzonder geschikt om te onderzoeken of er sprake is van een dysbiose in de dunne darm.

Indicatie

Indican en skatol zijn afvalstoffen die in de urine terechtkomen als het aminozuur tryptofaan onvoldoende wordt afgebroken door bacteriën in de darmen. Een verhoogd gehalte aan deze afbraakproducten, is een aanwijzing voor een rottingveroorzakende dysbiotische darmbiota in het ileum (dunne darm). Dit wordt SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) of SBOG (Small Bowel Overgrowth Syndrome) genoemd.

Verhoogde waarden van indican en skatol kunnen daarnaast wijzen op:

  • Carcinogeen proces, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een plasmocytoom
  • Stofwisselingsziekte Phenylketonurie (PKU)
  • Tryptofaanrijk dieet (veel vlees)
  • Blaasproblemen
  • Fluor albus
  • Galstoornis
  • Leverfunctiestoornis
  • Nierstoornis
  • Nierstenen

Een positieve waarde van zowel indican als skatol wijst op SIBO. Een positieve waarde van skatol wijst op een leverbelasting. Vaak is dan sprake van een (doorgemaakte) virale belasting op de lever.