Nederlands Deutsch

Darmtherapiespecialist

Terug naar overzicht

Algemene omschrijving

Duur: 6 dagen (3 lesblokken, inclusief casuïstiekdag)

Deze zesdaagse verdiepingscursus is een vervolg op de basiscursus Darmtherapie, voor alle collega’s waarbij darmtherapie een centrale positie inneemt in de complementaire praktijk.

In deze praktijkgeoriënteerde cursus wordt nog dieper ingegaan op alle relevante, veelvoorkomende uitdagingen met betrekking tot fecesdiagnostiek en darmregulatie. Na deze cursus kunt u gepersonaliseerde darmtherapie toepassen, zodat u ook de patiënten met de meer ingewikkelde problematiek succesvol kunt behandelen.

Inhoud

Aan de hand van casuïstiek, vergaart u kennis over o.a. chronische darmontstekingsziekten, neurotransmitter- en endocriene disfuncties, therapeutische uitdagingen, darmtherapie voor kinderen en mitochondriale energieverzorging vanuit de darmen.

De genetische darmbiota sequentiëring en de rol van de darmbacteriën in de aanleg voor bepaalde ziekten en gezondheid komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op de nieuwste inzichten m.b.t de microbiota, enterotypen en de informatie die door de ‘next generation PCR-diagnostiek’ mogelijk is.

Tijdens de training worden chronische darmontstekingen besproken, zoals PDS, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en diverticulitis. Vanuit deze context wordt de rol van voedingsallergieën en voedingsintoleranties belicht en de mogelijkheid om door middel van voeding de (darm)gezondheid te ondersteunen.

De maagdarmfuncties en het darmbioom hebben een dominante invloed op de cellulaire energieverzorging, het hormoon- en neurotransmittersysteem en de productie van exorfinen en daarmee op het ontstaan van multicausale gezondheidsklachten. Tijdens de cursus leert u de kennis hieromtrent te combineren met de juiste diagnostische onderzoeken, zodat u een effectief en inclusief therapieplan kunt opstellen. Apart onderdeel daarin vormt de darmtherapie bij kinderen tot 12 jaar. Immers, kinderen zijn geen kleine volwassenen. U leert wanneer welk diagnostisch onderzoek nuttig is en hoe een behandelstrategie op een kind kan worden aangepast.

Bij het opstellen van een therapieplan, vormen complexe en multicausale gezondheidsstoringen een uitdaging in de praktijk. U leert o.a. hoe om te gaan met reguliere medicatie tijdens de darmtherapie.

De laatste cursusdag staat in het teken van casuïstiek. Er worden actuele casussen uit de praktijk besproken en er worden passende therapieplannen opgesteld. Voor deze dag dient u een casus uit eigen praktijk voor te bereiden (anamnese, diagnostiek en opstellen van een therapieplan).

Voorbereiding

Om succesvol darmtherapie in uw praktijk te kunnen toepassen, is ervaring en complex-denken noodzakelijk. Om deze reden is het vereist om een casus uit eigen praktijk voor te bereiden en te presenteren tijdens de casuïstiekdag. Om dit efficiënt te kunnen doen, is een Darmtherapiescreening bij de cursusprijs inbegrepen.

De onderdelen anamnese en diagnostiek moeten minimaal 10 werkdagen voor het begin van de laatste les zijn ingediend bij RP Sanitas Humanus, met inachtneming van de AVG-regels.

NB: Houdt er rekening mee, dat voor een succesvolle behandeling van uw casuïstiekpatiënt, er mogelijk vrijblijvend vervolgonderzoek kan worden geadviseerd op basis van het onderzoeksresultaat. Aan dit vervolgonderzoek zijn kosten verbonden.

De casuïstiekdag vindt plaats op de leslocatie van RP Academy in Goes. Voor afronding van de cursus ten behoeve van een certificaat, dient u de casuïstiekdag fysiek bij te wonen in Goes.

Vooropleiding

U bent professional in de gezondheidszorg en u heeft de basiscursus Darmtherapie succesvol afgerond. Medische basiskennis wordt bekend verondersteld.

Studiebelasting

30 presentie-uren
20 zelfstudie- en verwerkingsuren

De zelfstudie is ter voorbereiding van het volgende lesblok en om de behandelde stof te verwerken. Ook zijn deze uren bedoeld om vertrouwd te raken met het interpreteren van laboratoriumonderzoeken van fecesanalyses. U bent dus zowel theoretisch als praktisch aan het leren.

Datums

Najaar 2024
Blok 1 (Dag 1 en 2): 5 en 6 september 2024
Blok 2 (Dag 3 en 4): 3 en 4 oktober 2024
Dag 5: 14 november 2024
Dag 6: 15 november 2024: Casuïstiekdag op RP Academy leslocatie in Goes

Prijs

€635,00 inclusief digitale PDF PowerPoint-presentatie en 1x Darmtherapiescreening (ter waarde van €493,43 incl. verwerkingskosten!).

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd bij MBOG, LVNT en KTNO (K12057)

Datum:

Datum Tijd Plaats Opmerking Inschrijven
05 september 2024 10:00 - 16:00 Live online seminar Inloggen