Nederlands Deutsch

Darmtherapiespecialist

Terug naar overzicht

Algemene omschrijving

Duur: 6 dagen (3 lesblokken)

Deze zesdaagse verdiepingscursus is een vervolg op de basiscursus Darmtherapie, voor alle collega’s waarbij darmtherapie een centrale positie inneemt in de complementaire praktijk.

In deze praktijkgeoriënteerde cursus wordt nog dieper ingegaan op alle relevante, veelvoorkomende uitdagingen met betrekking tot fecesdiagnostiek en darmregulatie. U verkrijgt diepgaand inzicht om darmtherapie gepersonaliseerd te kunnen toepassen, zodat u ook de patiënten met de meer ingewikkelde problematiek succesvol kunt behandelen.

Inhoud

Aan de hand van casuïstiek, vergaart u kennis over o.a. genetische darmbiota sequentiëring en de rol van darmbacteriën in de aanleg voor bepaalde ziekten en gezondheid, chronische darmontstekingsziekten, neurotransmitter- en endocriene disfuncties, therapeutische uitdagingen, darmtherapie voor kinderen en mitochondriale energieverzorging vanuit de darmen.

Dag 1
Deze dag staan de genetische darmbiota sequentiëring en de rol van de darmbacteriën in de aanleg voor bepaalde ziekten en gezondheid centraal. Daarnaast wordt ingegaan op de nieuwste inzichten m.b.t de microbiota, enterotypen en de informatie die door de ‘next generation PCR-diagnostiek’ mogelijk is.

Dag 2
Tijdens deze dag worden chronische darmontstekingen, zoals PDS, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en diverticulitis besproken. Vanuit deze context wordt de rol van voedingsallergieën en voedingsintoleranties belicht en de mogelijkheid om door middel van voeding de (darm)gezondheid te ondersteunen.

Dag 3
De maagdarmfuncties en het darmbioom hebben een dominante invloed op de cellulaire energieverzorging, het hormoon- en neurotransmittersysteem en de productie van exorfinen en daarmee op het ontstaan van multicausale gezondheidsklachten.
Tijdens deze lesdag leert u de kennis hieromtrent combineren met de juiste diagnostische onderzoeken, zodat u een effectief en inclusief therapieplan kunt opstellen.

Dag 4
Deze lesdag staat in het teken van darmtherapie bij kinderen tot 12 jaar. Immers, kinderen zijn geen kleine volwassenen. U leert wanneer welk diagnostisch onderzoek nuttig is en hoe een behandelstrategie op een kind kan worden aangepast.

Dag 5
Therapeutische uitdagingen bij complexe en multicausale gezondheidsstoringen is het thema van deze lesdag. U leert o.a. hoe om te gaan met reguliere medicatie tijdens de darmtherapie.

Dag 6
Deze laatste cursusdag staat in het teken van casuïstiek. Er worden actuele casussen uit de praktijk besproken en er worden passende therapieplannen opgesteld. Voor deze dag dient u een casus uit eigen praktijk voor te bereiden (anamnese, diagnostiek en opstellen van een therapieplan).

Voorbereiding

Om succesvol darmtherapie in uw praktijk te kunnen toepassen, is ervaring en complex-denken noodzakelijk. Om deze reden is het vereist om een casus uit eigen praktijk voor te bereiden en te presenteren. Om dit efficiënt te kunnen doen, is er een gratis Darmtherapiescreening inbegrepen.

NB: Houdt er rekening mee, dat voor een succesvolle behandeling van uw casuïstiekpatiënten, er mogelijk vrijblijvend vervolgonderzoek kan worden geadviseerd op basis van het onderzoeksresultaat. Aan dit vervolgonderzoek zijn kosten verbonden.

De onderdelen anamnese en diagnostiek moeten minimaal 10 werkdagen voor het begin van de laatste les, met inachtneming van de AVG, bij RP Sanitas Humanus zijn ingediend.

Vooropleiding

U bent professional in de gezondheidszorg en u heeft de basiscursus Darmtherapie succesvol afgerond. Medische basiskennis wordt bekend verondersteld.

Studiebelasting

48 presentie-uren
80 zelfstudie- en verwerkingsuren

De zelfstudie is ter voorbereiding van het volgende lesblok en om de behandelde stof te verwerken. Ook zijn deze uren bedoeld om vertrouwd te raken met het interpreteren van laboratoriumonderzoeken van fecesanalyses. U bent dus zowel theoretisch als praktisch aan het leren.

Data

Voorjaar 2022
Lesblok 1 (lesdag 1 en 2):  vrijdag & zaterdag 21 en 22 januari
Lesblok 2 (lesdag 3, 4 en 5):  donderdag, vrijdag & zaterdag 24, 25 en 26 maart
Lesblok 3 (lesdag 6): zaterdag 23 april

Najaar 2022
Lesblok 1 (lesdag 1 en 2):  vrijdag & zaterdag 23 en 24 september
Lesblok 2 (lesdag 3, 4 en 5):  donderdag, vrijdag & zaterdag 27, 28 en 29 oktober
Lesblok 3 (lesdag 6): zaterdag 3 december

Prijs

€635,00 inclusief digitale PDF PowerPoint-presentatie en 1x Darmtherapiescreening (ter waarde van €335,00 incl. verwerkingskosten).

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd bij MBOG, LVNT en KTNO (K12057)

Datum:

Datum Tijd Plaats Opmerking Inschrijven
23 september 2022 10:00 - 16:00 Online Seminar Inschrijven