Nederlands Deutsch

SKB-Test

Terug naar overzicht

Algemene omschrijving

Duur: 16 webinaruren

Hoe sterk is het compensatievermogen van de cellen? Welke preklinische disfunctie is in welk stadium aan het ontwikkelen? Wat moet worden ondersteund om de extracellulaire matrix te verbeteren? Deze vragen rijzen bij de behandeling van patiënten die zich ziek voelen, maar waarvan de klinische bloeduitslagen geen antwoord bieden.

De sedimentatie-kombi-bloedtest (SKB-Test) is een holistisch diagnostisch instrument om verstoringen in de lichaamsfuncties in een vroeg stadium op te sporen. Het geeft een indicatie van o.a. toxische belasting, verzuring, tekorten in spoorelementen, maar bijvoorbeeld ook endocriene en lever- en nierverstoringen.

Daarnaast geeft de SKB-Test aanwijzingen over het ontstaan en de ontwikkeling van een pathologische conditie (ziekteproces). Dit in tegenstelling tot klinisch (bloed)onderzoek, waarbij afwijkingen pas te zien zijn als de pathologische conditie zich reeds in het klinische stadium bevindt.

De SKB-Test bestaat uit twee verschillende onderzoeken, namelijk de Reactieve Oxidatieve Toxische Substanties-Test (ROTS-Test) en de dr. Sklenar, ofwel de SKL-Test.

Inhoud

De SKB-Test hoort bij de ervaringsdeskundige diagnostiek en helpt disfunctionele celstofwisselingsprocessen te herkennen voordat deze zich manifesteren. Dit is preventieve diagnostiek die inzicht geeft bij patiënten die zich ongezond voelen, maar waarbij de reguliere bloedtesten nog geen aanwijzing geven. 

Na deze on-demand training bent u bekend met: 

  • de terminologie rondom de SKB-Test
  • het afnemen van de SKB-Test
  • het ontstaan van de SKB-Test en de achtergronden
  • de betekenis van de parameters
  • het belang van relevante verdere diagnostiek
  • de therapeutische toepassingen (aan de hand van de uitslag)
On-demand webinar

De modules van de cursus zijn via on-demand webinars. Deze zijn opgedeeld in meerdere handzame sessies die worden afgesloten met een toets. Regelmatig is er een mogelijkheid om live uw vragen te stellen en beantwoord te krijgen.

De on-demand sessies zijn 6 maanden beschikbaar. 

Casuïstiekdag

Na alle modules is er een casuistiekdag. U kunt zelf kiezen of u deze casusdag klassikaal wilt volgen op onze leslocatie of online via Teams. 

Voorbereiding

Het interpreteren van de SKB-Test vraagt ervaring en complex-denken. Om deze reden is het vereist om een casus uit eigen praktijk voor te bereiden en te presenteren. Om dit efficiënt te kunnen doen, is er een gratis SKB-Test inbegrepen.

NB: Houdt er rekening mee, dat voor een succesvolle behandeling van uw casuïstiekpatiënt, er mogelijk vrijblijvend vervolgonderzoek kan worden geadviseerd op basis van het onderzoeksresultaat. Aan dit vervolgonderzoek zijn kosten verbonden.

De onderdelen anamnese en diagnostiek moeten minimaal 10 werkdagen voor het begin van de laatste les, met inachtneming van de AVG, bij RP Sanitas Humanus zijn ingediend.

Vooropleiding

U bent professional in de gezondheidszorg en heeft de basiscursus Darmtherapie of Oligo(enzym)therapie succesvol afgerond.

Studiebelasting

ca. 4 webinaruren*
8 zelfstudie- en verwerkingsuren*

* Dit is exclusief de casuïstiekdag.

Voor meer informatie over het programma en de tijdsduur klik hier.

De zelfstudie is ter verwerking van de behandelde stof. Ook zijn deze uren bedoeld om vertrouwd te raken met het interpreteren van een SKB-Test en het toepassen van de besproken therapie. U bent dus zowel theoretisch als praktisch aan het leren.

Prijs

€ 149,00 inclusief digitale PDF PowerPoint-presentatie en 1x SKB-Test (ter waarde van €71,88 incl. verwerkingskosten).

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd bij MBOG, LVNT en KTNO (K9614)

Datum:

Datum Tijd Plaats Opmerking Inschrijven
- - On-demand Training Inloggen